Aktualności

REKRUTACJA 

W związku z realizacją projektu
Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dla:

a) nauczyciel akademicki/pracownik administracyjny

b) student

W związku z realizacją projektu
Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia
wszystkich uczestników objętych wsparciem proszę o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego.
——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenia podnoszące kompetencje kadry zarządzającej, administracyjnej oraz dydaktycznej kolegium Nauk Przyrodniczych

regulamin tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Warsztaty Pedagogika w systemie pracy Marii Montessori dla studentów Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych

szczegóły dostępne tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie/warsztaty/kursy dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

szczegóły dostępne tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie/warsztaty/kursy dla studentów Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego

szczegóły dostępne tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie Badania kryminalistyczne w praktyce dla studentów Kolegium Nauk Społecznych

szczegóły dostępne tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Kurs języka angielskiego dla kadry Kolegium Nauk Humanistyczncyh

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Kurs Dydaktyka tłumaczeń ustnych dla kadry Kolegium Nauk Humanistycznych 

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Staże naukowe dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego

szczegóły tutaj
dokumentacja dostępna tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Kurs języka angielskiego dla kadry Kolegium Nauk Humanistycznych

szczegóły tutaj i regulamin

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie Analiza danych ankietowych w Statistica – kurs zaawansowany Kolegium Nauk Społecznych

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie Komunikacja niewerbalna w twórczości i percepcji muzycznej Kolegium Nauk Humanistycznych

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie Badania kryminalistyczne w praktyce dla studentów Kolegium Nauk Społecznych

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szkolenie Badania kryminalistyczne w praktyce dla studentów Kolegium Nauk Społecznych

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————

WarsztatyPedagogika w systemie pracy Marii Montessori dla studentów Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————

Certyfikowane szkolenia ECDL Advanced  dla studentów Kolegium Nauk Spolecznych – Instytut Ekonomii

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————

Szkolenie Badania kryminalistyczne w praktyce dla studentów Kolegium Nauk Medycznych

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————

Płatne staże studenckie – Kolegium Nauk Przyrodniczych 

szczegóły tutaj

dokumentacja dostępna tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————

Staże studenckie – Kolegium Nauk Przyrodniczych 

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szkolenie Badania kryminalistyczne w praktyce dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Kolegium Nauk Społecznych 

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Zajęcia dodatkowe dla studentów z pracodawcami dla Kolegium Nauk Humanistycznych 

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie Badania kryminalistyczne w praktyce  dla studentów kierunku Prawo – Kolegium Nauk Społecznych

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr – Dydaktyka Przekładu – Kolegium Nauk Humanistycznych 

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Staże naukowe/dydaktyczne dla nauczycieli akademickich Kolegium Nauk Humanistycznych

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Certyfikowane szkolenia ECDL Advanced  dla studentów Kolegium Nauk Spolecznych – Instytut Ekonomii

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie Prince 2 – Kolegium Nauk Społecznych

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Staże naukowe/dydaktyczne dla nauczycieli akademickich Kolegium Nauk Społecznych

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie Badania kryminalistyczne w praktyce dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Kolegium Nauk Społecznych

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr – Kolegium Nauk Przyrodniczych

Statistica2 – Zaawansowane metody analizy wyników badań rolniczych w programie Statistica i Zestawie Przyrodnika

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadrDydaktyka tłumaczenia specjalistycznego, w tym literackiego – Kolegium Nauk Humanistycznych 

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Dodatkowa rekrutacja !!!

Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych – Kolegium Nauk Przyrodniczych 

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Dodatkowa rekrutacja !!!

Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych – Kolegium Nauk Przyrodniczych

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr – Kolegium Nauk Humanistycznych

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr – Kolegium Nauk Społecznych – Instytut Nauk o Polityce

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych – Kolegium Nauk Przyrodniczych

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr – podstawy audiodeskrypcji

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Certyfikowane szkolenie Prince 2 dla pracowników naukowych Instytutu Nauk o Polityce 

szczegóły tutaj 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Wizyta studyjna dla nauczycieli akademickich Kolegium Nauk Społecznych 

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Certyfikowane kursy i szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji – Kursy języka specjalistycznego dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i filologia

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Dodatkowa rekrutacja

Certyfikowane kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje studentów – Kurs obsługi komputera 

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

REKRUTACJA

Wizyty studyjne studentów na kierunku lingwistyka stosowana w ośrodkach kształcących tłumaczy

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Certyfikowane kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje studentów – Kurs obsługi komputera

szczegóły tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

Certyfikowane kursy i szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji – Kursy języka specjalistycznego dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i filologia

——————————————————————————————————————————————————————————-

Uniwersytet Rzeszowski zatrudni lektora języka angielskiego – szczegóły dostępne tutaj

——————————————————————————————————————————————————————————-

W związku z realizacją projektu
„Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”

poszukuje Kandydatki/Kandydata na stanowisko:

Doradca Zawodowy

Miejsce pracy: Rzeszów
Szczegółowe informację dostępne:  Doradca zawodowy – ogłoszenie
Accessibility