Harmonogram

W związku z realizacją projektu
Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia prowadzone są aktualnie następujące zadania:

   • Cykl szkoleń z zakresu umiejętności miękkich dla studentów (BK) cz.1, cz.2, cz.3, cz.4  – proces ciągły
   • Szkolenia ECDL Advanced – Kolegium Nauk Społecznych (WE) – listopad 2019- luty 2020
   • Zajęcia z tłumaczeń dla studentów KNH – listopad 2020
   • Zajęcia z pracodawcami dla studentów KNH – listopad 2020
   • Szkolenie dla pracowników Biura Karier UR 2019 cz.1, cz.2
   • Szkolenia ECDL Advanced – Wydział Ekonomii tutaj
   • Szkolenie dla pracowników Biura Karier UR – grudzień 2018
   • Szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu e-learningu 
   • Bilans kompetencji
   • doradztwo zawodowe – proces ciągły
Accessibility