Kontakt

Biuro projektu:

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 8, pokój nr 8

35-959 Rzeszów

                       tel: 17 872 14 06          e-mail: kompetencjeur@ur.edu.pl

Kierownik projektu 

dr hab. Wojciech Walat, prof UR – walat@ur.edu.pl

Z-ca kierownika 

mgr Bożena Kot – bkot@ur.edu.pl
dr inż. Tomasz Warzocha – twarzocha@ur.edu.pl

Specjalista ds. rozliczeń i administracji

mgr Diana Zawora – dzawora@ur.edu.pl

Accessibility