Dla studenta

Formy wsparcia dla studenta

Ogólne

  • bilans kompetencji

Wydział Biologiczno-Rolniczy

  • staże - szczegóły tutaj
  • płatne staże dla studentów TŻiŻCz-i-OŹEiGO- szczegóły tutaj

Biuro Karier

  • szkolenia miękkie z zakresu: zarządzanie sobą w czasie; radzenie sobie ze stresem; samomotywacja, asertywność, kreatywność, zdolności perswazyjne, motywowania innych do prac; rozwiązywanie konfliktów; autoprezentacja

Wydział Ekonomii

  • certyfikowane szkolenia ECDL Advanced - szczegóły tutaj

Wydział Filologiczny

  • Umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych tutaj
  • Znajomość protokołu dyplomatycznego tutaj
  • Kurs języka specjalistycznego dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i filologia – język angielski lub język niemiecki
  • Certyfikowane kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje studentów – Podstawy audiodeskrypcji i język migowy - szczegóły

Wydział Pedagogiczny

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

Szczegółowych informacji nt. poszczególnych form wsparcia udziela Koordynator Wydziałowy.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w wybranej formie wsparcia proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.