Nauczyciel akademicki/ pracownik administracyjny

Formy wsparcia dla nauczyciela akademickiego:

Ogólne

 • E-learning

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 • STATISTICA – analiza wyników badań
 • Język angielski - przygotowanie do nauczania w języku angielskim
 • Przygotowanie biznesplanu dot. komercjalizacji wyników prac badawczych – najważniejsze elementy
 • Pozyskiwanie środków na finansowanie wdrożeń wyników projektów badawczych
 • Metody aktywne w pracy nauczyciela akademickiego
 • Coaching jako skuteczna metoda pracy ze studentami. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich

Wydział Ekonomii

Wydział Filologiczny

Wydział Pedagogiczny

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Formy wsparcia dla pracownika administracyjnego:

Biuro Karier UR

 • Szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kurs trenera pracy
 • Kurs trenera rozwoju osobistego
 • Coaching kariery
 • Wystąpienia publiczne z elementami trenerskimi

Szczegółowych informacji nt. poszczególnych form wsparcia udziela Koordynator

Szczegółowych informacji nt. poszczególnych form wsparcia udziela Koordynator Wydziałowy.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w wybranej formie wsparcia proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.