Zamówienia publiczne

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/16/2020 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oprogramowań komputerowych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/10/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczna na Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje dydaktyczne pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych/dydaktycznych – Kolegium Nauk Przyrodniczych z zakresu metody analizy wyników badań rolniczych w programie Statistica i Zestawie Przyrodnika w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/05/2020 „Organizacja i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zakresu: dydaktyka tłumaczenia – w ramach projektu pt. Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/03/2020 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa gogli do wirtualnej rzeczywistości dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/265/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną na:Przygotowanie i dostarczenie cateringu (przerwa kawowa i ciepły posiłek) na szkolenia dla pracowników Kolegium Nauk Przyrodniczych realizowane w ramach projektu pt. „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/262/2019 Przeprowadzenie cyklu szkoleń dydaktycznych

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/234/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną na Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia” w zakresie: transportu, noclegów oraz wyżywienia dla nauczycieli akademickich Kolegium Nauk Społecznych

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/231/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną na Przygotowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych – Kolegium Nauk Przyrodniczych w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/223/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługe społeczną na: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu dydaktyki tłumaczenia specjalistycznego w tym literackiego dla pracowników Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa wraz z Instytutem Neofilologii oraz osób prowadzących zajęcia na kierunku lingwistyka stosowana ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/198/2019 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa z montażem poligrafu (wariografu) wraz z oprogramowaniem i niezbędnym sprzętem naukowo-dydaktycznym oraz przeszkolenie wskazanych pracowników z jego obsługi w Pracowni Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/196/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługe społeczną na Przygotowanie i dostarczenie cateringu (przerwa kawowa i ciepły posiłek) na szkolenia dla studentów realizowane w ramach projektu pt. „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/157/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie kursów przygotowujących do egzaminu ECDL Advanced wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych egzaminów ECDL Advanced dla studentów Wydziału Ekonomii.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/143/2019 Informacja o udzieleniu zamówienia na Kompleksową organizacja siedmiodniowego wyjazdu studyjnego w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia” w zakresie: transportu, noclegów oraz wyżywienia dla studentów kierunku Lingwistyka Stosowana

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/120/2019 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa specjalistycznego programu komputerowego służącego do opracowywania dokumentacji i animacji scenariuszy zdarzeń kryminalistycznych wraz z obrazem postaci biorących udział w zdarzeniu, a także instalacja na 16 stanowiskach oraz przeszkolenie wskazanych pracowników z obsługi w Pracowni Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/85/2019 Sprzedaż i dostawa odbiorników przenośnych ze słuchawkami do mobilnych tłumaczeń symultanicznych typu TOUR GUIDE

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/82/2019 Przeprowadzenie egzaminu z języka niemieckiego dla studentów kierunku Lingwistyka Stosowana i Filologia

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/74/2019 Zorganizowanie trzydniowego wyjazdu w Beskid Niski dla studentów w ramach projektu translatorycznego

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/53/2019 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie/ stworzenie aplikacji/ narzędzia/ oprogramowania do immersyjnej nauki języka angielskiego wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/45/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pt.: „Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i filologia – w ramach projektu pt. Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/42/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ NA:Przygotowanie i przeprowadzenie kursów z języka programowania R w ramach Projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/34/2019 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa specjalistycznego programu komputerowego wspomagającego tłumaczenia typu CAT wraz instalacją na 21 stanowiskach oraz przeszkoleniem z jego obsługi wskazanych pracowników i studentów Katedry Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczegółowe informacje dostępne tutaj 

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/33/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pt.: „Warsztaty translatoryczne dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i filologia oraz kursy i szkolenia podnoszące kompetencje UP – w ramach projektu pt. Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/23/2019 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie narzędzia do badania predyspozycji studentów w zakresie gotowości do pracy w systemie Marii Montessori dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/17/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługe społeczną na: Przygotowanie i dostarczenie cateringu (przerwa kawowa i ciepły posiłek) na szkolenia dla pracowników realizowane w ramach projektu pt. „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/8/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługe społeczną na Przygotowanie i dostarczenie cateringu (przerwa kawowa i ciepły posiłek) na szkolenia dla pracowników realizowane w ramach projektu pt. „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia, w okresie 22.01.2019r – 28.02.2019r.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy pendrive’ów z nadrukiem realizowane w ramach projektu pt. „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia” POWR.03.05.00-00 z050/17

Szczegółowe informację dostępne tutaj

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/182/2018 Przygotowanie i dostarczenie cateringu (przerwa kawowa i ciepły posiłek) na szkolenia dla pracowników realizowane w ramach projektu pt. „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia

Szczegółowe informację dostępne pod linkiem:

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/zamowienia/33904,zpur1822018-przygotowanie-i-dostarczenie-cateringu-przerwa-kawowa-i-cieply-posilek-na-szkolenia-dla-pracownikow-realizowane-w-ramach-projektu-pt-jednolity-program-zintegrowany-uniwersytetu-rzeszowskiego-droga-do-wysokiej-jakosci-ksztalcenia.html

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/170/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ NA:Przygotowanie i przeprowadzenie kursów ECDL Advanced wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych egzaminów ECDL Advanced dla każdego z 4 modułów dla 20 uczestników podzielonych na 2 grupy 10-osobowe – uczestników Projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”.

Szczegółowe informację dostępne pod linkiem:

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/zamowienia/33761,zpur1702018-ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-kursow-ecdl-advanced-wraz-z-przeprowadzeniem-certyfikowanych-egzaminow-ecdl-advanced-dla-kazdego-z-4-modulow-dla-20-uczestnikow-podzielonych-na-2-grupy-10-osobowe-uczestnikow-projektu-jednolity-program-zintegrowany-uniwersytetu-rzeszowskiego-droga-do-wysokiej-jakosci-ksztalcenia.html

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/165/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ NA: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla pracowników Biura Karier w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego- droga do wysokiej jakości kształcenia”

Szczegółowe informację dostępne pod linkiem:

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/zamowienia/33562,zpur1652018-ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolenia-z-zakresu-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-dla-pracownikow-biura-karier-w-ramach-projektu-jednolity-program-zintegrowany-uniwersytetu-rzeszowskiego-droga-do-wysokiej-jakosci-ksztalcenia.html

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/162/2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczna na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne dla pracowników Wydziału Biologiczno-Rolniczego w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”.

Szczegółowe informację dostępne pod linkiem:

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/zamowienia/33610,zpur1622018-ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolen-podnoszacych-kompetencje-dydaktyczne-dla-pracownikow-wydzialu-biologiczno-rolniczego-w-ramach-projektu-jednolity-program-zintegrowany-uniwersytetu-rzeszowskiego-droga-do-wysokiej-jakosci-ksztalcenia.html

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/159/2018 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa narzędzia do diagnozowania kompetencji dla Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczegółowe informację dostępne pod linkiem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawa/33669,zpur1592018-przedmiotem-zamowienia-jest-sprzedaz-i-dostawa-narzedzia-do-diagnozowania-kompetencji-dla-biura-karier-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/136/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ NA:Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego- droga do wysokiej jakości kształcenia”.

Szczegółowe informację dostępne pod linkiem:

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/zamowienia/32980,zpur1362018-ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolen-dla-studentow-uniwersytetu-rzeszowskiego-w-ramach-projektu-jednolity-program-zintegrowany-uniwersytetu-rzeszowskiego-droga-do-wysokiej-jakosci-ksztalcenia.html

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/135/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ NA:Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biura Karier w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego- droga do wysokiej jakości kształcenia

Szczegółowe informację dostępne pod linkiem:

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/zamowienia/32962,zpur1352018-ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolen-dla-pracownikow-biura-karier-w-ramach-projektu-jednolity-program-zintegrowany-uniwersytetu-rzeszowskiego-droga-do-wysokiej-jakosci-ksztalcenia.html

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/156/2018 „Przeprowadzenia bilansu kompetencji Uczestników Projektu – w ramach projektu pt. Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”

Szczegółowe informację dostępne pod linkiem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/uslugi/33622,zpur1562018-przeprowadzenia-bilansu-kompetencji-uczestnikow-projektu-w-ramach-projektu-pt-jednolity-program-zintegrowany-uniwersytetu-rzeszowskiego-droga-do-wysokiej-jakosci-ksztalcenia.html

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/154/2018 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu do przeprowadzania testów językowych na badanych grupach osób w sposób anonimowy dla Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szczegółowe informację dostępne pod linkiem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/uslugi/33657,zpur1542018-przedmiotem-zamowienia-jest-opracowanie-systemu-do-przeprowadzania-testow-jezykowych-na-badanych-grupach-osob-w-sposob-anonimowy-dla-zakladu-dydaktyki-ogolnej-i-systemow-edukacyjnych-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/141/2018 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa specjalistycznych programów komputerowych wspomagających badanie identyfikacji pisma ręcznego/podpisów wraz z zabezpieczeniem i instalacją na 16 stanowiskach oraz przeszkoleniem wskazanych pracowników z ich obsługi w Pracowni Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczegółowe informację dostępne pod linkiem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawa/33034,zpur1412018-przedmiotem-zamowienia-jest-sprzedaz-i-dostawa-specjalistycznych-programow-komputerowych-wspomagajacych-badanie-identyfikacji-pisma-recznegopodpisow-wraz-z-zabezpieczeniem-i-instalacja-na-16-stanowiskach-oraz-przeszkoleniem-wskazanych-pracownikow-z-ich-obslugi-w-pracowni-kryminalistyki-i-kryminologii-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/UR/103/2018 Zakup przenośnych kabin do tłumaczeń symultanicznych (wraz z wyposażeniem) z dostawą, montażem i uruchomieniem całego systemu oraz zakup zestawów przenośnych do mobilnych tłumaczeń symultanicznych typu tour guide

Szczegółowe informację dostępne pod linkiem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawa/32255,zpur1032018-zakup-przenosnych-kabin-do-tlumaczen-symultanicznych-wraz-z-wyposazeniem-z-dostawa-montazem-i-uruchomieniem-calego-systemu-oraz-zakup-zestawow-przenosnych-do-mobilnych-tlumaczen-symultanicznych-typu-tour-guide.html

Accessibility